BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA SOBRE L'OBRA LITERÀRIA

1988

 

BORRÀS, V.: “Introducció” a Escartí, V.J.: Barroca mort , Alzira, 1988, pp.

 

ROSSICH, A.: “Mirar amb ulls barrocs”, Diari de Barcelona (27-IX-1988)

 

RICARDO TRIGO, X.: “Una mort que obri camins”, Papers de Cultura , 9 (1988).

 

 

1989

 

LLOPIS, T.: “El Barroc negre”, L'Aiguadolç , 8 (1998), pp. 65 i ss.

 

 

1991

 

MÍNGUEZ, X.: “ Dies d'ira , de Vicent Josep Escartí, guanyadora del Ciutat d'Alzira”, El Temps (4-11-91), p. 62.

 

 

1992

 

BONADA, Ll.: “Vicent J. Escartí: “Trobo fascinant l'època del Barroc”, El Temps (4-5-92), p. 94.

 

IBORRA, J.: “Història ficció”, El Temps (5-10-92), p. 93.

 

RICARDO TRIGO, X.: “Els dies d'ira d'un noble valencià del segle XVI”, Diari de Barcelona (3-VII-1992)

 

SERRA, M.: “ Valencian Psycho ”, Avui (26-9-92). Reimprés a L'illa , 7 (1992), pp. 9-10.

 

SÒRIA, E.: “Vicent Josep Escartí o el lliure barroc d'ara”, L'illa , 7 (1992), pp. 7-8.

 

 

1993

 

BENET, M: “Un mort profitós”, Papers (1993), p. 9

 

CARBÓ, F.-SIMBOR, V.: Literatura actual al País Valencià (1973-1992) , València, 1993.

 

SENDRA DOMÉNECH, J.: “Vicent Josep Escartí: Dies d'ira ”, L'Aiguadolç , 18 (1993), pp. 109-113.

 

1996

 

SERRA, M.: “Les comparacions són ocioses”, El Temps (24-2-97), pp. 84-85.

 

 

1997

 

BONADA, Ll.: “La novel·la històrica és més fantàstica que l'actual”, El Temps (26-5-97), p. 88.

 

CORTÉS, J.: “ Els cabells d'Absalom o la històrica ficció”, Ágora , núm. 45 (maig 1997), p. 39.

 

PUIG, V.: “¿I si no existiren les novel·les? Tres autors, entre el retorn al passat, la crònica domèstica i el conte filosòfic”, El País (29-5-1997).

 

 

1998

 

SIMBOR, V.: “Sobre la novel·la històrica actual”, Caplletra, 22 (1998), pp. 105-128.

 

 

2000

 

ESPADALER, A.M.: “Els treballs i els dies a la València del Barroc”, El País (29-6-2000).

 

2001

 

Notícia del “Premi Ciutat de Gandia 2001” – El Pais

 

http://elpais.com/diario/2001/10/07/cvalenciana/1002482304_850215.html - Arxiu PDF

 

 

2002

 

GANDIA, I.: “El Barroc i les passions místiques”, Levante (2002).

 

GUERRERO I BORRULL, F.: “Estigmes”, Avui (29-5-2002).

 

JARDÍ, M.S.: “Vicent J. Escartí: Nomdedéu retrata amb versemblança una València del passat”, L'illa , núm. 29 (2002), p. 13.

 

JIMÉNEZ I BELLO, Ll. C.: “ Nomdedéu ”, Parlem , 16 (2002), p. 28.

 

PINTER, E.: “Vicent Josep Escartí recrea la santeria de la València del XVI”, Avui (1-6-2002), p. 42

 

PIÑOL, R.M.: “Vicent Josep Escartí novela el misticismo y la herejía en la Valencia del siglo XVI”, La Vanguardia (29-5-2002).

 

PUIGDEVAL, P.: Un so bell i clar. El llibre d'Escartí afronta la dificultat de la novel·la històrica”, El País (9-5-2002).

 

SERRA, M.: “Escatir Escartí”, Caràcters , 21 (2002), p. 11.

 

VERGER, S.: “Vida de sant”, El Temps , núm. 937 (2002), p. 112.

 

 

 

2003

 

GREGORI, C.: “Entre l'instint i l'esperit”, El Contemporani , 27 (2003), pp. 101-102.

 

VELASCO, A.: “Paral·lelisme entre el Barroc i l'actualitat”, El Punt (27 de juliol al 2 d'agost de 2003), p. 18.

 

 

 

2004

 

ALONSO GONZÁLEZ, F.: “Aproximación a la nueva narrativa catalana”, Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca , núm. X (2004), pp. 73-97.

 

FLUIXÀ, J.A.: “El conte i la narrativa curta al País Valencià. Panorama breu de la situació actual (1973-2003)”, dins L'Aiguadolç , 30 (2004), pp. 71-90

 

HERRERO, M.A.: “Un model d'estructura epistolar en la narrativa de Vicent J. Escartí: anàlisi de Barroca mort (1988)”, dins Epístola i Literatura. Epistolaris. La carta: estratègies literàries , Alacant/València, 2004, pp. 359-367.

 

VICENS I PASCUAL, J.: “La producció literària dels autors que publiquen reculls de contes al País Valencià (1975-2000)”, dins L'Aiguadolç , 30 (2004), pp.91-106.

 

 

 

2005

 

CARBÓ, F.-SIMBOR, V.: Literatura catalana del siglo XX , Madrid, 2005.

 

 

2007

 

 

HERRERO, M. A.: “A manera de fer memòria del passat valencià: les novel·les històriques de Vicent Josep Escartí”, dins Arxius, memòria i literatura. Algemesí: Ajuntament, 2007, pp. 249-263.

 

 

2008

 

Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana. Tom XVIII, València: Editorial Prensa Valenciana, 2008, p. 139, s. v.

 

 

2009

 

Entrevista de Ricard Chulià a debatabat.cat, sobre “L’abellerol mort”:

 

http://debatabat.cat/web/article.php?article_ID=264 - Arxiu PDF

 

 

ESTRELA, J. E.: Ressenya de “L’abellerol mort”, Saó, 344 (2009), p. 41.

 

 

2010

 

VENDRELL MIRALLES, S.: “Resseguint les petges del passat”, Lletres valencianes, 27 (2010), pp. 50-51.

 

Reproduït a:

http://www.llibresvalencians.com/Resseguint-les-petges-del-passat_va_19_64_0.html - Arxiu PDF

 

ALTRES

 

Qui és qui. València:

 

http://www.qeqculturavalenciana.es/cultura/escarti-vicent-josep - Arxiu PDF

 

 

Qui és qui. Institució de les Lletres Catalanes

 

http://cultura.gencat.net/ilc/qeq/FitxaAutors.asp?idregistre=%207777 - Arxiu PDF

 

 

Pàgina de l’editorial Andana:

 

http://www.andana.net/autorsillustradors/autors/74-vicent-j-escarti - Arxiu PDF